Consequenties coronavirus voor uw uitvaart

Uitvaartbranche treft maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

24 mrt. 2020

Wij realiseren ons dat de adviezen rondom het coronavirus voor u als nabestaanden consequenties heeft. Graag denken wij mee over de mogelijkheden die er zijn, binnen de gestelde kaders. Met uw en onze gezondheid als uitgangspunt.

Om toch een zo goed mogelijk afscheid te verzorgen, zijn er diverse alternatieven. Bijvoorbeeld; de uitvaart in besloten kring of het maken van een opname van beeld/geluid om later terug te kijken, dit is met name voor de belangstellenden die niet aanwezig konden zijn. Een ander alternatief is live streaming, zodat belangstellenden thuis de uitvaart kunnen volgen. Ook kunnen we op een later moment een herdenkingsbijeenkomst laten plaatsvinden, eventueel in aanwezigheid van de urn met as van de overledene. Uiteraard volgen wij bij al onze handelingen de RIVM-richtlijnen en de adviezen van de brancheorganisatie BGNU.

De overheid treft de volgende aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus.

Alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshop sluiten vanaf 15 maart 18.00 uur tot en met 6 april de deuren. Op 23 maart 2020 heeft de overheid aangescherpte maatregelen afgekondigd om het coronavirus onder controle te krijgen.

Het is verboden om bijeenkomsten te organiseren echter voor o.a. uitvaarten is een uitzondering gemaakt. We kunnen nog steeds uitvaartplechtigheden organiseren indien het aantal personen onder de 30 blijft. De tweede voorwaarde is dat het mogelijk moet zijn om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vragen-over-maatregelen-en-handhaving

cruciale beroepsgroepen

Eindelijk duidelijkheid, de uitvaartbranche valt onder de cruciale beroepsgroepen. Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitvaarten

Adviezen

Dringende adviezen:

 • Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde restricties, het aantal bezoekers dient onder de 30 personen te blijven.
 • Tevens dienen de aanwezigen een onderlinge afstand van 1,5 meter te houden.
 • Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken.
 • Vanaf 15 maart dienen de uitvaarten telefonisch besproken te worden. De gemaakte afspraken bevestigen we per e-mail waarbij wij de opdrachtgever vragen deze mail voor akkoord te bevestigen.

Mocht RIVM met aanvullende adviezen komen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Ophalen en overbrengen uit het privé huis

Bij het melden van een overlijden stellen wij de volgende vragen:

“RIVM-vragen”:

 • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen

We vragen dit omdat:

Iedereen in Nederland heeft de verantwoordelijkheid om besmetting met Covid-19 te vertragen door “social distancing” en contact te mijden met mensen met ziekteverschijnselen die op besmetting met het coronavirus kunnen wijzen. Ook wij en onze medewerkers willen daaraan een bijdrage leveren.

Het werk in de uitvaartbranche moet – net als in de zorg – door kunnen gaan. Voorzichtigheid is geboden en daarom moeten wij en onze medewerkers elke keer deze vragen aan de nabestaanden stellen om het risico zo veel mogelijk te beperken.

Verzoek alle nabestaanden aanwezig in het huis om 1,5 meter afstand van onze medewerkers te nemen.

 • We gaan zonder nabestaanden naar de ruimte waar de overledene ligt.
 • We verrichten daar gebruikelijke werkzaamheden en verlaten het pand.
 • We reinigen direct onze handen met desinfecterende handgel.

Verzorgen van de overledene zonder dat nabestaanden daarbij aanwezig zijn.

Ritueel bewassen

Ook voor het ritueel bewassen stellen we de ‘RIVM-vragen’, zoals hierboven verwoord. Deze vragen stellen we niet alleen aan de overledene verzorgers maar ook aan de nabestaanden die toegang willen krijgen tot de bewassingsruimte.

De bewassing wordt door maximaal twee personen – zonder de nabestaanden – uitgevoerd: met meer mensen is het niet mogelijk om de 1,5 meter afstand te houden.

Nabestaanden kunnen in de bewassingsruimte worden toegelaten voor zover er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. In de praktijk zal het er op neer komen dat men per toerbeurt de bewassingsruimte kan ingaan.

Overledene in de koelruimte

De overledene is niet meer besmettelijk na overlijden en kan gewoon in de koelruimte met andere overledenen geplaatst worden.

Thuisopbaring

Het RIVM vermeldt op hun website dat thuis-opbaren mogelijk is. Zie hiervoor https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/postmortale_zorgverlening

Als we het verzoek krijgen een overledene thuis op te baren, geven wij u een aantal aspecten ter overweging mee. Per scenario schetsen wij u gedragsregels voor onze medewerkers om hen zo veel mogelijk te beschermen tegen de corona infectie.

We vertellen in het meldingsgesprek aan de nabestaande welke voorzorgsmaatregelen wij treffen om het risico van besmetting van uzelf of van onze medewerker tot het minimum te beperken. We maken tevens duidelijk onder welke condities wij de thuisopbaring en de verzorging daarvan willen verrichten.

Scenario 1: thuis overlijden

De medewerkers verzorgen en kisten de overledene op het overlijdensadres.

Scenario 2: thuis of elders overlijden

Wij brengen de overledene over naar een uitvaartcentrum of verzorgingsruimte waar wij de overledene verzorgen en in de kist leggen. Vervolgens brengen we de overledene (terug) naar het huis.

Gedragsregels voor scenario 1 en 2
 • Verzoek aan alle nabestaanden aanwezig in het huis om 1,5 meter afstand van ons te nemen.
 • We gaan zonder nabestaanden naar de ruimte waar de overledene ligt danwel we verzorgen de overledene zonder nabestaanden.
 • We verrichten daar de benodigde werkzaamheden (hygiëne maatregelen nemen we in acht) en verlaten het pand.
 • We reinigen direct onze handen met desinfecterende handgel.
Tijdens de opbaring

Bij controle van de opbaring tussen de dag van opbaring en de dag van de uitvaart gelden de hierboven vermelde maatregelen.

Aan nabestaanden wordt afgeraden dat men familieleden en vrienden in het woonhuis ontvangt.

24-uurkamers

Nabestaanden kunnen gebruik blijven maken van 24-uurskamers. Professionals gaan deze kamers niet binnen als nabestaanden aanwezig zijn.

Condoleren

Omdat we geen handen schudden, is ons advies om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door bijvoorbeeld uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

Besmetting via voorwerpen

Het coronavirus wordt vooral overgedragen door te hoesten en te niezen. Het virus verspreidt zich via kleine druppeltjes vloeistof uit de neus en mond van iemand die ziek is. Hoewel een virus altijd een mens of dier nodig heeft om ‘in leven te blijven’, kan het ook voor een bepaalde periode buiten het lichaam overleven.

Dat betekent dat het ook kan worden overgedragen als een besmet persoon bijvoorbeeld boven een rouwbrief niest, een ander deze brief aanraakt en vervolgens met de handen zijn gezicht aanraakt. Afhankelijk van het type oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid, kan het virus enkele uren tot enkele dagen besmettelijk blijven. Het is daarom belangrijk ook deze manier van overdracht te stoppen en oppervlakken en spullen die worden aangeraakt, goed schoon te maken. Die kan met gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen maar voorkeur geniet met desinfectiemiddelen met ethanol, waterstofperoxide of natriumhypochloriet.

En natuurlijk: handen wassen, handen wassen, handen wassen. Ook na het schoonmaken.

Crematorium en Begraafplaats

Wij willen u erop wijzen dat crematoria en begraafplaatsen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. Zij hebben autonome bevoegdheid en kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen.  Zodoende ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen onze branche.

Zie voor meer informatie de websites van https://www.begraafplaats.nl/begraven-en-het-coronavirus/, https://www.lvc-online.nl/actueel-details/maatregelen-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronavirus

Tot slot

BGNU staat in nauw contact met RIVM zodat nieuwe of aanvullende informatie direct aan u kan worden doorgegeven.

Update: 24 maart 2020

Zodra nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen wij deze op onze website publiceren.