Diez van de Veen

Ondergetekende wil hierbij graag iets laten weten over zijn ervaring bij de begeleiding van het afscheid van zijn pleegmoeder en hartsvriendin mevrouw Elizabeth Johanna Vriezen Verdoorn op 10 september jongstleden .
Die begeleiding was zeer prettig en relaxed.
De heer Koen Mensink wist mij in mijn verdriet op meelevende wijze te adviseren een mooi en waardig afscheid te bereiden.
Meerdere malen heb ik een afscheid geregeld voor een dierbare.
Deze keer was veruit de meest gedenkwaardige,
Mijn pleegvader J.G. Vriezen nu 94 jaar oud hoop ik t.z.t. een zelfde afscheid te kunnen bereiden.
Hier zou ik graag de heer Koen Mensink aan mijn zijde weten.