Kwaliteit van de uitvaart

Kwaliteit van de uitvaart

Al ruim 7 jaar zijn wij trotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg. Naast dat wij het zelf belangrijk vinden dat een uitvaart goed verloopt en dat we transparant zijn over kosten, zijn dit ook uitgangspunten voor het keurmerk. Periodiek worden onze uitvaartdossiers getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling voor het Keurmerk Uitvaartzorg. De toetsing is op strenge normen voor een transparante kostenbegroting en de kwaliteit van de uitvoering van de uitvaart.

Naast persoonlijke begeleiding kunt u bij ons vertrouwen op de zes zekerheden van het keurmerk;

 • Heldere afspraken over uitvoering
  Wij leggen alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen.
 • Transparante kostenbegroting
  Wij leggen de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.
 • Goede organisatie van de uitvaart
  Wij garanderen een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.
 • Bekwaam personeel
  Wij staan beide ingeschreven in het Register voor Uitvaartverzorgers. Daarnaast volgen we trainingen en gaan we naar bijeenkomsten om onze kennis en vaardigheden op peil te houden en onze dienstverlening verder te verbeteren.
 • Doelmatige behandeling van feedback
  Wij hanteren een adequate feedbackprocedure.
 • Klanttevredenheidsonderzoek
  De tevredenheid van de klant staat natuurlijk voorop. Wij vragen daarom na de uitvaart feedback aan de opdrachtgever. Naast dat wij dit zelf belangrijk vinden, is dit een vereiste van het keurmerk, om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen.

Voor meer informatie over een passend afscheid en onze begeleiding hierbij: