• Arnhem: 026 84 83 148 
  Nijmegen: 024 22 101 22 
  's-Hertogenbosch: 073 22 100 82
  Wageningen: 0317 703 017  
 • RESULATEN ENQUETE NATUURBEGRAAFPLAATSEN

  Natuurbegraven is een opkomend fenomeen in Nederland. Remco Kleijburg, student Hogeschool Arnhem & Nijmegen, heeft in het voorjaar de interesse vanuit de markt onderzocht voor deze nieuwe manier van begraven. De doelgroep was de alledaagse Nederlander.

  Regio

  Tijdens de analyse van de enquêteresultaten bleek dat de interesse voor natuurbegraven niet afhankelijk is per regio in Nederland. Wel heeft de woonomgeving (stad/platteland) invloed op de interesse voor natuurbegraafplaatsen. In een stedelijk gebied zoals Amsterdam is de groep respondenten die zeer geïnteresseerd is, duidelijk lager dan in andere gebieden.

  Voorkeur uitvaart

  Van de respondenten die de voorkeur geven aan cremeren is 38% zeer geïnteresseerd in het natuurbegraven.

  De overlapping van motieven van mensen die voor cremeren kiezen en voor natuurbegraven kiezen is erg groot. Mensen kiezen voor cremeren omdat ze geen zorg voor nabestaanden willen achterlaten, het voor de kosten doen en nabestaanden niet willen opzadelen met eventuele verlenging van het grafrecht. Dit zijn ook allemaal kenmerken van natuurbegraven. De potentiele doelgroep voor natuurbegraven is dus het grootst bij mensen die op dit moment voor crematie kiezen.

  Geslacht en leeftijd

  Mannelijke respondenten zijn minder geïnteresseerd in natuurbegraven dan vrouwelijke respondenten. Van de vrouwelijke respondenten is 52% zeer geïnteresseerd in tegenstelling tot 37% van de mannelijke respondenten. Respondenten tussen de 40 en de 69 jaar zijn het meest geïnteresseerd in natuurbegraven, meer dan 50% per leeftijdscategorie is zeer geïnteresseerd.

  Categorieën zijn opgedeeld per 10 jaar. 40-49 = 53% zeer geïnteresseerd. 50-59 = 52%, 60-69 = 50%. Alle andere categorieën waren onder de 50%.

  Burgerlijke staat

  Alleenstaanden met kinderen zijn het meest geïnteresseerd in natuurbegraven met 59%. Singles zijn iets minder geïnteresseerd in natuurbegraven met 42% als ‘zeer geïnteresseerd’ en 29% als ‘redelijk geïnteresseerd’. Dit is te verklaren doordat singles vaak van jongere leeftijd zijn. Van de alleenstaande respondenten met kinderen geeft 30% de voorkeur aan natuurbegraven. Single respondenten geven het minst de voorkeur aan natuurbegraven met 17%. 

  Geïnteresseerd zijn en op dit moment ‘de voorkeur geven aan’ zijn twee verschillende dingen. 59% is zeer geïnteresseerd en 30% geeft op dit moment de voorkeur aan natuurbegraven.

  Inkomen en uitvaartverzekering

  Hoe lager het inkomen, hoe minder interessant vinden de respondenten het natuurbegraven. Cremeren is veel populairder bij respondenten met een lager inkomen (51%). Van de respondenten die op dit moment de voorkeur geven aan natuurbegraven heeft 56% een uitvaartverzekering. Dit is nagenoeg hetzelfde percentage als respondenten die kiezen voor regulier begraven (55%). Dit is een stuk lager dan de respondenten die kiezen voor cremeren (71%).

  Betrokken bij natuuractiviteiten

  Zeer geïnteresseerde respondenten zijn meer betrokken bij natuuractiviteiten (47%). De meerderheid van de respondenten geeft de voorkeur aan een boslandschap voor een natuurbegraafplaats (58%).

  Interesses en kenmerken

  Respondenten die de voorkeur geven aan natuurbegraven, zijn veel meer met natuurlijke, culturele en creatieve activiteiten bezig. Het belangrijkste kenmerk voor een natuurbegraafplaats is dat respondenten een plek naar eigen keuze willen (75%).

  Prijs

  Respondenten die de voorkeur geven aan natuurbegraven zijn bereid om het meest te betalen voor een grafrecht.

  Winnaars VVV Cheque

  Van alle respondenten die de enquête hebben ingevuld zijn vier winnaars getrokken. Zij krijgen een VVV cheque t.w.v. €25,- toegestuurd. Deze mensen zijn al persoonlijk op de hoogte gebracht.