Complexe familierelaties: we denken met je mee.

Tijdens een afscheid staan we stil bij wie iemand was en wat diegene voor de mensen in zijn of haar omgeving betekende. Maar doe je daar wel recht aan, wanneer het plaatje niet compleet is? Soms is het moeilijk of pijnlijk een goed en compleet beeld van iemand te krijgen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van taboes, geheimen of onderlinge spanningen.

Tijdens een afscheid staan we stil bij wie iemand was en wat diegene voor de mensen in zijn of haar omgeving betekende. Maar doe je daar wel recht aan, wanneer het plaatje niet compleet is? Soms is het moeilijk of pijnlijk een goed en compleet beeld van iemand te krijgen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van taboes, geheimen of onderlinge spanningen.

Zijn geaardheid was een taboe

Onlangs werd ik geraakt door een verhaal naar aanleiding van het overlijden van een jonge man met een Marokkaanse achtergrond. Hij viel op mannen en hoewel dit bekend was bij zijn ouders en verdere familie, werd er niet over gesproken. Het onderwerp was een taboe. Zijn geaardheid was een probleem dat niet bestond, zolang er niet over gesproken werd. Zo ontstond er een situatie waarin na het overlijden een groep dierbaren niet bij het afscheid betrokken werd.

Buitenechtelijk kind

Een ander voorbeeld van een pijnlijke situatie die zich rondom het afscheid kan voordoen, is dat van een buitenechtelijk kind. Een buitenechtelijk kind kan hevige emoties oproepen bij de partner of kinderen binnen het huwelijk en soms is het bestaan ervan niet eens algemeen bekend binnen de familie. Wanneer hij of zij dan wel bij het afscheid betrokken wordt, of zelfs maar aanwezig is, kunnen er ongemakkelijke en soms zelfs vervelende situaties ontstaan. Tegelijkertijd kan het ook voor dit kind belangrijk zijn om goed afscheid te kunnen nemen van de overleden ouder.

Meedenken en bemiddelen

Indien nodig of gewenst kunnen wij in dit soort situaties meedenken, bemiddelen en actief ondersteunen. We kunnen zelf bemiddelen of een mediator inschakelen. We kunnen een rouwbezoek begeleiden voor degene die toch afscheid wil nemen, zonder dat de familie daarbij zelf aanwezig is. Dit alles natuurlijk wel op voorwaarde dat onze opdrachtgever daar toestemming voor geeft. Hij of zij is leidend in hoe wij onze dienstverlening mogen verzorgen. Wie er opdrachtgever is, wordt door de nabestaanden samen in overleg besloten. Uit ervaring weten we dat er gelukkig veel mogelijk is, mits iedereen gezien en gehoord wordt.

Een goed afscheid voor iedereen

Ook nadat wij de uitvaart verzorgd hebben, zijn er nog regelmatig veel vragen. Bijvoorbeeld een dochter die ons na een jaar belt om advies voor een advocaat op het gebied van erfrecht. Dit omdat ze twijfelt aan de juistheid van het testament dat door haar vader is opgesteld en waarbij de nieuwe partner van haar vader een toch wel behoorlijk prominente rol heeft gekregen. Of een vertegenwoordiger van een vriendengroep die ook graag afscheid had willen nemen, maar die kans helaas niet heeft gekregen.

Steeds proberen we om iedereen uit de omgeving van de overledene goed afscheid te laten nemen, zonder daarbij de onderlinge verhoudingen uit het oog te verliezen.

Meer informatie over Jurgen Theunissen Uitvaartzorg