Verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen

Wij vinden het zelf erg belangrijk om op een verantwoorde manier om te gaan met het milieu. Wij vinden als uitvaartverzorgers dat we daarbij niet alleen een sociale- en maatschappelijke functie hebben, waarbij ethiek een belangrijk aspect is. We voelen ook de verantwoordelijkheid om op een duurzame manier te handelen binnen onze uitvaartonderneming.

Duurzame inkoop

Duurzaamheid is uitgangspunt bij de aanschaf van artikelen. Hergebruikt papier en/of FSC papier. Daarnaast gebruiken we zoveel mogelijk duurzame materialen voor condoleanceregisters, paraplu’s, enzovoorts.

Goed werkgeverschap

De waarde van onze medewerker is zeer groot. Er is gelegenheid voor scholing en ontwikkeling. Indien nodig is er professionele begeleiding na een traumatische ervaring tijdens de werkzaamheden.

Eerlijk zakendoen

De belangen van onze opdrachtgevers zijn voor ons uitgangspunt. De kernwaarden zijn voor ons van groot belang, tevens uitgangspunt van het Keurmerk Uitvaartzorg waar wij lid van zijn; heldere afspraken over de uitvoering, een transparante kostenbegroting, goede organisatie van de uitvaart, bekwaam personeel, doelmatige afhandeling van feedback en een klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast is er geen ongewenst bonusbeleid; medewerkers ontvangen geen commissie of bonus die afhangt van de keuzes die de klant maakt.

Lokale en maatschappelijke betrokkenheid

Wij zijn lid van de Ronald McDonald Business Breakfast Club van het Boshuus in Arnhem. De opbrengst van het lidmaatschapsgeld komt geheel ten goede aan het Huis. We kopen regelmatig zitplaatsen tijdens diners van het KWF en sponseren daarmee het goede doel.

Jurgen Theunissen Uitvaartzorg Ronald Mc Donald Boshuus Arnhem
Jurgen Theunissen Uitvaartzorg KWF-kankerbestrijding
Jurgen Theunissen Uitvaartzorg stichting keurmerk uitvaartzorg uitvaart Arnhem Nijmegen