Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

Wij vinden het zelf erg belangrijk om op een verantwoorde manier om te gaan met het milieu. Wij vinden als uitvaartverzorgers dat we daarbij niet alleen een sociale- en maatschappelijke functie hebben, waarbij ethiek een belangrijk aspect is. We voelen ook de verantwoordelijkheid om op een duurzame manier te handelen binnen onze uitvaartonderneming.

Eerlijk zakendoen

De belangen van onze opdrachtgevers zijn voor ons uitgangspunt. De kernwaarden zijn voor ons van groot belang, tevens uitgangspunt van het Keurmerk Uitvaartzorg waar wij lid van zijn; heldere afspraken over de uitvoering, een transparante kostenbegroting, goede organisatie van de uitvaart, bekwaam personeel, doelmatige afhandeling van feedback en een klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast is er geen ongewenst bonusbeleid; medewerkers ontvangen geen commissie of bonus die afhangt van de keuzes die de klant maakt.

Goed werkgeverschap

De waarde van onze medewerkers is zeer groot. Er is gelegenheid voor scholing en ontwikkeling. Indien nodig is er professionele begeleiding na een traumatische ervaring tijdens de werkzaamheden.

Duurzame inkoop

Duurzaamheid is uitgangspunt bij de aanschaf van artikelen. Hergebruikt papier en/of FSC papier. Daarnaast gebruiken we zoveel mogelijk duurzame materialen voor condoleanceregisters, paraplu’s, enzovoorts.

Compensatie voor gereden kilometers

Voor ons werk als uitvaartverzorger ontkomen we er niet aan vaak met de auto op pad te zijn, jaarlijks maken we daardoor heel wat kilometers. We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de impact van onze reizen. Daarom hebben we ervoor gekozen de CO2-uitstoot die we hiermee veroorzaken te compenseren. Hiertoe steunen we een project van Fair Climate Fund. Daarmee compenseren we niet alleen onze CO2-uitstoot, maar dragen we ook bij aan verbeterde leefomstandigheden in de Indiase regio Raichur.

Daarnaast maken we per reis de afweging met de fiets of het openbaar vervoer te reizen. Zo verzorgen we regelmatig een uitvaart ver van onze woonplaats en is reizen met de trein erg rustgevend, een prima werkplek en ook nog eens beter voor het milieu.

Lokale en maatschappelijke betrokkenheid

Wij zijn lid van de Ronald McDonald Business Breakfast Club van het Boshuus in Arnhem. De opbrengst van het lidmaatschapsgeld komt geheel ten goede aan het Huis. We kopen regelmatig zitplaatsen tijdens diners van het KWF en sponseren daarmee het goede doel.